Het zoetwateraquarium van Noach

Wie kent niet het wonderlijke verhaal van Noach; de man die ongeveer vijfenveertighonderd jaar geleden, na door God gewaarschuwd te zijn, een enorm houten schip bouwt om zichzelf, zijn familie en alle diersoorten op aarde, te redden van een wereldwijde overstroming. Men denkt al snel dat alleen hele kleine kinderen nog geloof hechten aan dit bizarre verhaal. Na vele discussies op diverse internetforums heb ik echter moeten vaststellen dat dit beeld niet klopt. Des te meer een reden voor mij om een aantal feitjes op een rijtje te zetten.

 

HOEVEEL DIEREN GINGEN ER MET NOACH MEE?

De bijbel zegt (genesis 6): ’19; Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn…………21; Breng verder allerlei etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat gijzelf en de dieren te eten hebt.’ Als we alle soorten landdieren bij elkaar optellen dan komen we op astronomische aantallen.

 

 

 

  • * Zo zijn er wereldwijd meer dan één miljoen soorten insekten.
  • * 60.000 soorten landslakken.
  • * 35.000 soorten spinnen.
  • * 8000 soorten vogels.
  • * 6000 soorten reptielen.
  • * 4000 soorten zoogdieren.
  • * 3200 soorten amfibieën.
  •  

En dat alles keer twee, want: ‘Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn.’ Dat betekent dus twee miljoen insekten, 120.000 landslakken, 70.000 spinnen, 16.000 vogels, 12.000 reptielen, 8000 zoogdieren en 6400 amfibieën. Al deze dieren had Noach aan boord, plus natuurlijk nog duizenden diersoorten die al dan niet door toedoen van de mens zijn uitgestorven.

 

HOEVEEL RUIMTE WAS ER VOOR DEZE DIEREN?

 

Volgens de bijbel was de ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. De el was een lengtemaat van ongeveer 55 centimeter. Als we dit omrekenen naar meters, dan was de ark ongeveer 165 meter lang, 27,5 meter breed en 16,5 meter hoog. Het moet nogal dringen zijn geweest in de ark met 2.232.400 dieren. Te meer daar Noach alleen al heel wat ruimte kwijt was aan een gangenstelsel en een trappenhuis (of zou hij een lift gehad hebben?), en deze moesten groot genoeg zijn, want olifanten, giraffes en neushoorns moesten er natuurlijk ook door kunnen. Daarnaast had Noach een enorme opslagruimte nodig voor voedsel en water. Om even een indruk te geven, een olifant eet per dag ongeveer 200 kilo voedsel, en drinkt per dag gemiddeld 100 liter water. Dat betekent dat Noach alleen voor de twee olifanten al 60 ton voedsel en 30.000 liter water had opgeslagen. Want pas na 150 dagen begon het water te dalen en strandde de ark op de berg Ararat, wat betekent dat Noach voor bijna een half jaar voedsel opgeslagen had. Waarschijnlijk had Noach nog veel meer opgeslagen, want door de vloed was alle vegetatie vernietigd, en daarom moest Noach nog meer meenemen om de olifanten te voeden tot de vegetatie hersteld was. Naast de opslag van het voedsel kreeg Noach ook te maken met een afvalprobleem. Van de 200 kilo voedsel die de olifant tot zich neemt, komt de helft er weer onverteerd uit. Dat betekent dat Noach iedere dag een paar flinke kruiwagens vol mest moest verwerken, 30 ton in 150 dagen tijd. En let op! ik heb het nu nog steeds alleen over de olifanten. Naast de olifanten waren er uiteraard nog andere grootverbruikende herbivoren zoals giraffes, neushoorns, nijlpaarden, elanden, paarden, ezels, kamelen en bizons. Er zijn zelfs mensen die geloven dat Noach mammoeten en brontosauriers aan boord had. Waarschijnlijk had Noach dan ook een afzuigsysteem aan boord. 2.232.400 dieren produceren zoveel mest dat dit voor de 7 mensen die Noach aan boord had onmogelijk te verwerken was. En al die tonnen mest moeten nogal wat stankoverlast en gasvorming veroorzaakt hebben. Naast de herbivoren had Noach ook roofdieren aan boord. Wist u dat een tijger minimaal zo’n 6 kilo vlees per dag nodig heeft? Dat betekent dat Noach alleen voor de tijgers al bijna twee ton vlees had opgeslagen. En dan zijn er nog de hyena’s, wolven, leeuwen, jakhalzen, jaguars, cheetahs, luipaarden, veelvraten, tasmaanse tijgers en panters. Ik vraag mij af wat een grizzlybeer verorbert in 150 dagen tijd. Ik heb niet de moeite genomen om te berekenen hoeveel voedsel en water Noach had meegenomen voor álle dieren. Voor het aantal van 2.232.400 dieren heeft Noach er waarschijnlijk nog twee arken van het formaat van een flinke olietanker bij gebouwd; één voor opslag van water, en één voor voedsel. De bijbel geeft hierover echter geen verslag.

 

HET ZOETWATER AQUARIUM

 

Eén van de grootste problemen van Noach moeten de zoetwaterdieren zijn geweest. Er zijn duizenden soorten zoetwatervissen. Zoetwatervissen kunnen niet leven in zout water, wat betekent dat zij ook een plekje moeten hebben gekregen in de boot van Noach. Omdat je niet alle zoetwatervissen bij elkaar in kunt doen (aquariumbezitters weten hier alles van), moet Noach vele honderden aquaria in de ark hebben gehad. Daar Noach, voor zover wij weten, niet beschikte over elektriciteit en derhalve niet beschikte over pompen en filtersystemen, moet hij het ontzettend druk hebben gehad met het dagelijks verschonen van honderden aquaria; een heel karwei voor Noach en zijn 7 personeelsleden. Naast de zoetwatervissen waren er ook nog zoetwaterslakken, zoetwatermosselen en amfibieën. Hoeveel soorten zoetwaterslakken er zijn heb ik niet kunnen vinden, maar het zullen er ongetwijfeld vele honderden zijn. Wat ik wel weet is dat er circa 4500 soorten zoetwatermosselen zijn (zijn zoetwatermosselen hermafrodiet? Zo niet, dan had Noach er 9000 in één of meerdere aquaria.) En dan nog duizenden terraria voor de 6400 amfibieën en vele reptielensoorten. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het klimaatbeheersingssysteem van Noach’s ark. Iedereen die reptielen houdt (ik weet waar ik over spreek, want ik zorg zelf voor een leguaan en vier schildpadden), weet hoe precies het komt met deze dieren. Uv-lampen en speciale voeding zijn onontbeerlijk, vooral in zo’n donkere boot zonder ramen.

 

DE GROTE REIS

 

Hoewel Noach respect verdient voor het monnikenwerk dat hij verrichtte in de ark, komt het grootste respect toe aan de dieren die hij in zijn ark vervoerde. Dit geldt in grote mate voor de ijsbeer. De ijsberen zijn helemaal vanuit de Noordpool naar het woestijnachtige berglandschap in het middenoosten gesjokt. Voor ieder willekeurig dier zou het al een gigantische prestatie zijn, maar de vacht van de ijsbeer zit zo in elkaar dat hij het bij 10 graden vorst al behoorlijk warm heeft. De ijsberen hebben een ongelofelijke prestatie geleverd door duizenden kilometers naar de woestenij in het middenoosten te sjouwen, waar het kwik dikwijls stijgt tot boven de 45 graden (hetgeen voor ijsberen dodelijk is). Hoe de zoetwatervissen uit bijvoorbeeld het Amazonegebied de ark hebben bereikt is een nog groter mysterie. In Zuid-Amerika zijn er meer dan 2500 soorten. Dat betekent dat 5000 zoetwatervissen vanuit Zuid-Amerika, de voor hen dodelijke, Atlantische oceaan hebben overbrugd. Er zijn geen aanwijzingen dat vissen in die tijd konden vliegen, dus hoe deze vissen dit klaar hebben gespeeld, is één van de grootste mysteriën uit de geschiedenis. Australische en Zuidamerikaanse landslakken hadden, om Noach’s schip te bereiken, niet alleen te maken met een dodelijke barrière van zout water. Zij hadden ook te maken met hun eigen fysieke beperkingen. De reis van de slak naar de ark moet duizenden jaren geduurd hebben. Slakken zijn immers niet zo snel. Of werden slakken in Noach’s tijd ouder dan tegenwoordig? De enige diersoorten die het gemakkelijk moeten hebben gehad zijn parasieten, zoals de 2200 verschillende soorten vlooien. Deze konden gewoon als passagier meereizen met de andere dieren.

 

LOKALE VLOED?

 

Er zijn gelovigen die de prestaties van de Noach, zijn personeel, de ijsbeer, de zoetwatervissen uit het amazone gebied en de Australische landslakken, (mijn excuses aan de dieren die ik niet heb genoemd) proberen te ridiculiseren. Deze lieden beweren dat er geen sprake was van een wereldwijde vloed, maar wel van een lokale overstroming. Maar waarom zou onze held een schip bouwen ter grootte van een kleine olietanker, als hij zich al die moeite had kunnen besparen door gewoon met zijn familie en de lokale fauna, een reisje te maken naar veilig gebied? Alleen een idioot bouwt dan een kolossaal schip. Ten tweede lijkt het erop dat deze mensen de woorden van hun eigen God in twijfel trekken. Genesis 6 en 7: ‘God zeide tot Noach.....: 'Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is , zal den geest geven........En gij zult van al wat leeft , van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden:.......van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.........en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.' Ook de tekstregels waarin God niet zelf aan het woord is, spreken duidelijk van een wereldomvattende vloed: ‘En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark…………… En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. ’ Het moge ook duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van een vloed die 150 dagen lang (bijna een half jaar) de toppen van de hoogste bergen bedekt, er nooit sprake kan zijn van een lokale overstroming. Het water zou immers niet 150 dagen lang het 5000 meter hoge gebergte Ararat bedekken, maar direct wegstromen richting de zee. De werkelijke reden dat sommige gelovigen zich hardnekkig in allerlei bochten wringen om de hypothese van de lokale zondvloed te bewijzen, moet wel liggen in de volstrekte ongeloofwaardigheid van het bijbelse verhaal. Als er sprake zou zijn van een lokale vloed vallen immers alle bezwaren tegen het zondvloedverhaal in één keer weg.

 

Reacties kunt u kwijt op ons forum

 

Marc Defianth. Maart 2004

 

Lees ook: Zondvloed volgens Gilgamesh

Forumdiscussie over dit onderwerp