Griezelige citaten. Paus Shenouda III

Koptisch Orthodoxe Paus Shenouda IIIIn de media wordt de Koptisch Orthodoxe kerk meestal neergezet als een vredelievende gemeenschap die te lijden heeft onder de islamitische wetgeving in het Egyptische thuisland. Wie echter het onderricht bestudeerd van Zijne ‘Heiligheid’ Paus Shenouda III, zal tot de conclusie komen dat de kerkleiding van deze geloofsstroming minder onschuldig is dan men vaak denkt, en dat de wetgeving die Paus Shenouda III zélf propageert, niet minder barbaars is dan de islamitische wetgeving zoals die in sommige landen wordt uitgevoerd.
In het tijdschrift dat de kerk in Nederland uitgeeft ventileert Zijne ‘Heiligheid’ zijn mening over de tien geboden. In de februari uitgave van 2005 is het zesde gebod aan de beurt. Links boven aan de pagina staan de bekende bijbelse woorden ‘Gij zult niet doden’. Daaronder zegt Paus Shenouda III met de veelzeggende woorden ‘TOELAATBAAR DODEN’, dat men in bepaalde gevallen van dit gebod mag afwijken.

 

Met de titel van zijn betoog, ‘HET DODEN VAN DE GEEST’, geeft Paus Shenouda III aan wat volgens hem één van de ernstigste misdaden is die een mens kan doen. Volgens hem kan ‘het doden van de geest’ op verschillende manieren teweeggebracht worden: ‘Hij kan gedood worden door hem verwijderd te houden van God waardoor hij in de hel gestort wordt……….’
Zij die de verkeerde geloofsleer verkondigen, of mensen op het verkeerde pad brengen dat hun geestelijk leven bederft, brengen deze mensen gewoon geestelijk ter dood…….
Ketters en nieuwlichters hebben duizenden misleid en de dood ingejaagd en miljoenen omgebracht op een manier die nog erger is dan een lichamelijke dood, want in het geval van lichamelijke dood kan de ziel gered worden, maar ketterij bederft het geloof en de religie van de mens en voert hem naar de eeuwige dood. Daarom staan Arius, Makdonius, Nestorius, Luther, de Jehovah’s Getuigen en zij die om de Sabbat roepen, bovenaan de lijst van moordenaars….’
Wat kunnen we dan zeggen over zulke schaamteloze gevallen als dat van een meisje dat anderen ten val brengt door haar indecente manier van kleden, door haar manier van praten, en door haar verleidingskunsten?….’
‘Wat kunnen we zeggen over een man die zijn vriend verleidt om nieuwe zonden te begaan en zo zijn onschuld bezoedelt met wellustige gedachten waarvan hij daarvoor het bestaan niet kende? Wij kunnen alleen maar zeggen dat zulke mensen de geest van anderen ter dood brengen.’

Ook het letterlijk uitleggen van de bijbel is volgens Paus Shenouda III een manier om mensen te doden: ‘Degenen die de geestelijke betekenis achter de woorden niet kunnen ontwaren, en ze gewoon letterlijk uitleggen, brengen anderen geestelijk ter dood….’
Vreemd genoeg neemt Paus shenouda III de woorden van Jezus Christus zélf wél erg letterlijk wanneer deze zegt: ‘Maar een ieder die van dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. (Mattheus 18:6)’
Na het op één lijn stellen van ongelovigen, wulpse vrouwen en leden van concurrerende geloofsrichtingen met moordenaars, sanctioneert hij de doodstraf voor deze ‘moordenaars’ van de geest:Anderen ten val brengen is ernstig en moet streng gestraft worden. Als doodslaan met de dood gestraft wordt, moet het ten val brengen van anderen OP DEZELFDE WIJZE GESTRAFD WORDEN.
Hiermee laat Zijne ‘Heiligheid’ Paus Shenouda III zien dat hij geen haar beter is dan de extremistische imams, die vanuit hun moskeeën oproepen tot het slaan van ongehoorzame vrouwen en het doden van afvalligen, ongelovigen en homoseksuelen.