Griezelige citaten: Krishna Bhakti Magazine 1994.

GRIEZELIGE CITATEN: Krishna Bhakti Magazine 1994.

Vele jaren geleden, toen ik nog bezig was met mijn religieuze zoektocht, kreeg ik tijdens een bezoek aan een Hare Krishna centrum een religieus tijdschrift in de handen gedrukt. Ik kan me herinneren dat ik het toen vluchtig heb doorgebladerd. Daarna verdween het voor jaren onder een laag stof ergens in één van mijn boekenkasten. Toen ik op een dag besloot dat het tijd was om de boel op te ruimen vond ik het weer, en al snel viel mijn blik op een artikel dat mij als wedergeboren vrijdenker behoorlijk de tenen deed krommen.

Bij misogyne religieuze uitingen en gedragingen denken mensen meestal onmiddellijk aan de fundamentalistische Islam of streng gereformeerde christenen uit Staphorst of Onstwedde. Maar de Hare Krishna beweging kunnen we nu ook met een gerust hart toevoegen aan dit rariteitenkabinet.
In de uitgave van januari 1994 van het tijdschrift dat de beweging in Nederland uitgeeft schreef ene Radha Govinda Maharaja een artikel met als titel ‘De plichten van de echtgenoten’. De uitspraken zijn voor geciviliseerde mensen, maar bovenal voor vrouwen onacceptabel.

De plicht van de vrouw is ondergeschikt te blijven aan haar man. Ze moet kuis zijn en hem altijd dienen.’

Het systeem in de vedische samenleving is dat de meerdere altijd instructies geeft aan de ondergeschikte. In de man-vrouw relatie is ongetwijfeld de man de meerdere, in de vader-zoon relatie is de vader de meerdere en hetzelfde bestaat tussen meester en leerling….

Ten gevolge van hun onontwikkelde intelligentie hebben ondergeschikten behoefte aan leiding en bescherming.’

Een vrouw zou altijd klaar moeten staan om haar man te verwelkomen. Ze mag hem niet verwaarlozen om ander werk te verrichten…. De vrouw zou heel nederig tegen haar man moeten spreken en vredig luisteren naar hetgeen hij zegt.’

Mijn liefste dochter, uw blik zou niet naar hier en naar daar mogen afdwalen, maar strak, met liefde en respect gericht op de lotusvoeten van uw echtgenoot, die uw vereerbare deïty is. Maak voor hem een comfortabele zitplaats klaar en vraag hem beleefd of hij daar wil gaan rusten, want het is uw plicht om zijn comfort te waarborgen. Dan serveer je hem persoonlijk heerlijk voedsel, masseer hem en zwaai je hem koelte toe terwijl hij eet.’ [de instructie die moeders aan hun dochters dienen te geven.]

In de moderne samenleving denken de mensen dat, als ze deze regels volgen, het resultaat zal zijn dat de vrouwen uitgebuit zullen worden en dat ze voor mannen de vrijgeleide zijn om vrouwen te domineren. Dit mag dan wel het geval zijn in de westerse wereld, maar in India worden vrouwen sinds mensenheugenis gerespecteerd, omdat er gezegd wordt, ‘De halfgoden wonen daar waar respect wordt betoond voor vrouwen.’
[In India worden vrouwen sinds mensenheugenis gerespecteerd? Hoe blind kan iemand zijn? Vrouwenhandel is bigbusiness in India. De (vaak minderjarige) vrouwen worden vaak als prostituee te werk gesteld in dienst van een souteneur die al hun geld opstrijkt, leven in erbarmelijke omstandigheden en lijden bijna allemaal aan aids. Vroeger was er een gebruik in India dat weduwen levend werden verbrand, samen met hun overleden man.]

Er zijn bepaalde richtlijnen, die het gedrag van beschaafde vrouwen afbakenen om ze te beschermen tegen verloedering.’
[Het lijkt me evident dat beschaafde vrouwen hun eigen grenzen kunnen afbakenen. Dat mannen die grenzen zouden moeten bepalen is een gedachte die thuis hoort in het stenen tijdperk.]

Een Kuise vrouw verlaat haar woning niet.Ze gaat nooit in het publiek zonder haar echtgenoot, zelfs niet naar de markt, bioscoop of naar sociale vergaderingen. Haar bewegingen worden beperkt, want ze gaat alleen uit in gezelschap van haar echtgenoot. Haar stem is zoet en laag en gaat niet verder dan de oren van haar vrienden. Ze spreekt nooit op een luide toon, zodat anderen haar stem niet kunnen horen. Behalve haar echtgenoot, zou geen enkele man haar mogen horen praten… Een kuise vrouw mag lachten maar nooit zo luid dat anderen dat horen….. Haar blik wordt beperkt tot haar woning en haar echtgenoot. Ze staart niet achter haar eigen voetstappen en ze kijkt nooit naar iemand anders.’
[Goh, waar hebben we dat toch eerder gehoord?]

De dienst die een kuise vrouw haar man aanbiedt is een uiting van liefde en mag nooit uitgebuit worden.’

Deze laatste tekst lijkt heel redelijk, maar de praktijk wijst uit dat de zojuist beschreven richtlijnen er juist toe leiden dat vrouwen uitgebuit worden. De enige manier om te voorkomen dat vrouwen worden uitgebuit is door hen dezelfde rechten te geven als mannen, en door de mannen te leren dat vrouwen niet ondergeschikt aan hen zijn.