Griezelige citaten. Kama Sutra.

GRIEZELIGE CITATEN uit de Kama Sutra.

Verreweg de meeste mensen denken bij de Kama Sutra aan een eeuwen oud boek met lessen over de liefde en erotiek. Dit gedeelte waar het boek haar bekendheid aan te danken heeft, is maar een klein onderdeel van het geheel. Het klassieke werk dat geschreven werd door ene Vatsyayana, is deels een oerconservatief en vrouwonvriendelijk religieus geschrift, waarin van vrouwen wordt verwacht dat ze onderdanig zijn en hun mannen behandelen als goden. Hieronder staan enkele citaten uit de vertaling van Sir Richard Burton.

 

Een deugdzame vrouw die genegenheid voelt voor haar man, moet zich naar zijn wensen richten alsof hij een goddelijk wezen was.’

‘Wanneer ze zijn voetstap hoort als hij thuiskomt, moet ze onmiddellijk opstaan en zich gereedhouden om te doen wat hij haar zal opdragen en haar dienstbode bevel geven om zijn voeten te wassen of ze zelf wassen.’

‘Als ze ergens met haar man heengaat, moet ze haar sieraden dragen en ze moet zonder zijn toestemming geen uitnodigingen geven of aannemen, geen bruiloften of offerplechtigheden bijwonen, niet samenkomen met haar vriendinnen en geen tempels van goden bezoeken. En wanneer zij wil deelnemen aan sport of spel, dan moet zij dit niet doen als hij het niet wenst. Zo moet zij ook altijd pas na hem gaan zitten en voor hem opstaan en hem nooit wakker maken als hij slaapt.’

‘In het geval dat haar echtgenoot zich op een of andere manier heeft misdragen, moet ze hem niet met verwijten overladen, ofschoon ze zich wel wat ontevreden mag tonen.’

‘Indien ze hem geen kinderen baart, moet ze haar man zelf aanraden nog een vrouw te huwen. En als hij een tweede echtgenote heeft genomen en in huis heeft gebracht, moet de eerste vrouw haar als de hoogste in rang beschouwen’