Donner en de Shari'a

Shari'aWeet u, beste lezer, wat waarschijnlijk de grootste bedreiging is van onze vrije wereld? Niet de tirannen en de terroristen, en niet de ayatollahs en hun beulen, maar onze eigen naïviteit wanneer we als een struisvogel onze kop in het zand steken zodra de tekenen van onheil zich aandienen.

Vandaag (13-09-2006) lees ik op de voorpagina van het NRC deze woorden van minister Donner: ‘Radicale moslims moeten hun eigen vertegenwoordiging kunnen krijgen in het politieke bestel. Anders dreigt een gewelddadige confrontatie buiten de regels van het democratische bestel om.
Na van de eerste schrik te zijn bekomen lees ik verder: ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de shari’a zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid bestaan.’

 

 

 

Nu begrijpt u wellicht wat ik bedoel als ik spreek over struisvogels. Het zijn de mensen die de weg vrij maken voor de onderdrukker. Niet omdat het verderfelijke en slechte mensen zijn, maar omdat ze het in al hun naïviteit gewoonweg laten gebeuren. De eerste vraag die in me opkwam toen ik de citaten van Donner las was: ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen van mening is dat alle joden standrechtelijk geëxecuteerd moeten worden, vind Donner dan óók dat die mogelijkheid moet bestaan?’ Als hij consequent is wel, en dat vind ik verontrustend.
Sommige mensen menen dat we niet boos mogen zijn op minister Donner, omdat hij later in interviews heeft verklaard dat hij de shari’a een volstrekt verwerpelijk systeem vindt. Maar als de shari’a, net als het fascisme, een verwerpelijk en barbaars systeem is, dan moeten we er toch alles aan doen om het tegen te houden? Als Donner had gezegd ‘'ik heb ontdekt dat volgens ons huidige politieke systeem, de Shari'a kan worden ingevoerd als tweederde van Nederland er voor is, dus daar moeten we een stokje voor steken', dan had hij mijn respect onmiddellijk teruggewonnen (dat hij eerder al had verloren toen hij enige tijd geleden godslastering strafbaar wilde stellen).
Als de minister niet de consequentie van zijn redenering doorziet, dan vraag ik mij af of hij de Koran wel eens heeft gelezen, en of hij weet heeft van de barbaarse wetgeving die daarin wordt gepropageerd.

Sura 5:38. En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.

Sura 178. O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid. Dit is verzachting en barmhartigheid van uw Heer. Wie daarna overtreedt, hem wacht een pijnlijke straf.

Sura 24:2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Sura 4:15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

Sura 2:194. Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan.

Sura 9:29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn

Lijfstraffen, amputaties, eenzame opsluiting voor vrouwen, oog om oog, tand voor tand, onderdrukking van ongelovigen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en al deze zaken horen niet thuis in onze moderne beschaving. Een wetgeving die gebaseerd is op de Koran betekend het einde van vrijheid en democratie. En ik ben van mening dat de democratie een soort zelfbeschermingmechanisme zou moeten hebben om zich te verdedigen tegen aanvallen van binnenuit. Een grondwet die alleen politieke partijen tolereert die de democratie respecteren. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, zélfs voor neonazi’s en radicale shari’a aanhangers, maar nooit en te nimmer zou ik willen dat dit soort gespuis de leiding krijgt over dit land. Ik denk dat we dat met alle macht en middelen moeten zien te voorkomen.

Marc Defianth.